Hoppa till innehåll

ArtEffect

ArtEffect® Switch Servo

Ett minimalt växelservo för realistisk omläggning

av de flesta fabrikat av växlar, främst för skala HO.

Monteras direkt under växeln, endast 10mm djupt. Får plats i banvallen!

Servot monterat på en PECO-växel
PECO-växeln sedd underifrån
ArtEffect Servo i Basic-utförande utan återkoppling
ArtEffect Servo i utförande med relä-återkoppling
Termineringskort för förenklad inkoppling
Servot sett från sidan och som visar det minimala inbyggnadsdjupet

ArtEffect